Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

Door gebruik te maken van de website https://www.sterkcv.nl aanvaardt u dat u verbonden bent aan deze algemene voorwaarden. Dat betekent ook dat u ervoor instaat dat iemand anders die gebruikmaakt van de STERKCV website op uw computer, zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

De gebruiksvoorwaarden zijn voor iedereen en op alle producten en diensten van STERKCV van toepassing. STERKCV behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn bij het gebruik van de website van STERKCV. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de gebruikersvoorwaarden van derden niet door STERKCV erkend.

Voor toepassing van deze overeenkomst zal een geleverd product alle digitale diensten omvatten als gevolg van een aankoop op de website.

Gebruik van de website en geleverde producten

 1. Inhoud die u via de website van STERKCV downloadt, waaronder alle meegeleverde bestanden en afbeeldingen, zijn onder licentie aan u verstrekt door STERKCV.
 2. U stemt ermee in dat de bestanden op de website van STERKCV, evenals afbeeldingen en andere vormen van content, eigendom zijn van STERKCV, licentiegevers en/of gebruikers van STERKCV, die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en niet gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden.
 3. Gegevens over afmetingen, kleuren, afbeeldingen van producten op de website van STERKCV gelden slechts bij benadering. Deze gegevens kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. De overeenkomst komt elektronisch, namelijk via de website, tot stand. STERKCV draagt er zorg voor dat de elektronische overdracht van data beveiligd is.
 5. STERKCV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kleurverschillen tussen de beelden die u op uw beeldscherm ziet en de beelden die u afdrukt middels een (thuis)printer.

Prijzen en betalen

 1. STERKCV behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder u daaraan voorafgaand van op de hoogte te stellen. STERKCV zal te allen tijde proberen om u op de hoogte te stellen van eventuele op handen zijnde tariefwijzigingen.
 2. De genoemde prijzen die getoond worden op de website van STERKCV zijn inclusief btw.

Garantie

 1. Op www.sterkcv.nl kunt u onder andere cv sjablonen downloaden. STERKCV garandeert in geen geval dat u een baan vindt na aankoop van een cv sjabloon of een ander product van STERKCV, noch na levering van andere diensten door STERKCV.
 2. STERKCV garandeert dat de producten en afbeeldingen vrij van defecten zullen zijn bij normaal gebruik, gedurende een periode van 30 dagen vanaf de datum waarop u een product downloadt of ontvangt.
 3. Behalve zoals hierboven omschreven, worden alle documenten geleverd zonder enige garantie.

Herroepingsrecht

Producten van STERKCV worden in digitale vorm (content) geproduceerd en geleverd. Na betaling gaat u ermee akkoord dat de aankoop definitief is en dat u afziet van uw herroepingsrecht. Annuleren en/of retourneren van de aankoop is dan niet meer mogelijk.

Overdraagbaarheid

Elke bestelling op www.sterkcv.nl wordt op naam geregistreerd. Onze cv sjablonen, sjablonen voor sollicitatiebrieven en andere producten mogen uitsluitend door de koper zelf worden gebruikt. Het is niet toegestaan om de rechten van de producten van STERKCV zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming over te dragen aan derden.

Overmacht

 1. STERKCV kan niet garanderen dat de website https://www.sterkcv.nl te allen tijde beschikbaar wordt gesteld, vrij van storingen en onderbrekingen.
 2. STERKCV is niet aansprakelijk als de overeenkomst niet kan worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: iedere vreemde oorzaak, alsmede iedere omstandigheid, die in redelijkheid niet had kunnen worden voorkomen door STERKCV. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in de internetverbinding, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. In het geval van overmacht behoudt STERKCV zich het recht voor de aangegane verplichtingen op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de inhoud van de overeenkomst zodanig aan te passen dat uitvoering mogelijk blijft. STERKCV hoeft in geval van overmacht in geen geval een schadevergoeding en/of boete te betalen.

Over STERKCV

STERKCV
Adres: Taalstraat 40 | 5261 BE Vught
E-mailadres: info@sterkcv.nl
KvK-nummer: 69477574
Btw-nummer: NL148423048B01

U verklaart dat u deze overeenkomst heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat dat u aan deze voorwaarden bent verbonden.

© 2018 STERKCV. Alle rechten zijn voorbehouden.

Versie: 28 augustus 2017

top

Jouw privacy

STERKCV hecht veel waarde aan jouw privacy; je gegevens zijn dan ook gegarandeerd veilig bij ons. Klik op de button hiernaast om je privacy instellingen te bekijken of aan te passen.

Bekijk onze Privacy Policy | Sluit
Mijn privacy instellingen